Cultural Village Chess Tournament 2007

Te Deksel!

Verslag ronde 5

Een andere term schoot deze oude man even niet te binnen. Kom ik, koud van m'n werk, puffend van de haast het Café binnenstormen... zie ik Djurre al aan de stamtafel zitten. Tegelijkertijd drukt Joost den Arbiter mij een uitslag in de handen: Julius Armas - Djurre den Heeten 0-1 in 8 zetten....!!?? En Djurre zat niet bepaald te glunderen. Hier moet iets gebeurd zijn flitst door de grijze cellen.
Van alle kanten word ik aangesproken: "Nou jij hebt wat te vertellen in het Dagverslag!" Het is duidelijk dat zich een Gebeurtenis van Importantie heeft voorgedaan. Flarden van het relaas bereiken mij van alle kanten.  Uiteindelijk is het de immer betrouwbare Bert Kisjes die klaarheid geeft. Julius zag zich bijkans de gehele ochtend geconfronteerd met een onverwachte en dringende privé-kwestie. Samen met Bert was hij genoodzaakt het halve land door te rijden en belandde uiteindelijk 20 minuten te laat achter het bord. Niets aan het handje, ware het niet dat onze brave campinghouder door alle consternatie vergeten
was zijn mobiele telefoon uit te schakelen. U voelt hem al aankomen. Het rotding gaf plotsklaps luidkeels te kennen dat iemand contact met dhr. Armas wenste.
En daar zijn de regels duidelijk in, want daar zijn regels voor: duidelijkheid. Joost den Arbiter greep resoluut in en verklaarde de partij verloren voor de arme Julius. Puntje voor Djurre die, sportief als hij is, te kennen gaf liever door te spelen. Maar hier zijn arbiters goed in en Joost is daar een uitstekende exponent van: onverbiddelijk. En hoewel iedereen Djurre zijn punt gunde, dit gaf toch een wat wrange bijsmaak.

 
Djurre den Heeten speelde
liever door
  Arbiter Joost Jansen
was onverbiddelijk

Ondertussen werd door de overige schakers onverstoorbaar verder gespeeld. Zo zaten daar toch maar mooi de twee hoogst genoteerden met rode konen over de stukken gebogen. Dimitri Reinderman vs Dorian Rogozenko; voorwaar een mooi affiche. En de snelle Ralf Akesson zag zich geconfronteerd met de goed spelende Daan Brandenburg. Ook hier stond iets op het spel. Duidelijk was inmiddels dat Ralf zijn zorgvuldig opgebouwd imago van "eerste klaar" geen
vervolg heeft kunnen geven.
En wat te denken van Milen Vasilev - Robert Ris? Of de partij van Chiel van Oosterom - Thomas Willemze? Die laatste twee bungelden toch redelijk tegen de bodem van de ranglijst, wetend wat was geschied. En toch, ondanks alle voorspellingen mijnerzijds, eindigden deze vier partijen allemaal in remise. Maar het waren geen salongevallen. Er is ook vandaag weer gestreden. Waarbij Rogozenko voor zichzelf het idee had met deze remise tegen Reinderman de mogelijke eindoverwinning te hebben laten liggen. Een opbeurende opmerking mijnerzijds: "maar Dimitri moet nog tegen Akesson", ontlokte slechts een flauwe glimlach op het droeve Roemeense gelaat. Geachte lezer(es), speel de partij na op de site van de SSIJ en u zult ervaren wat Rogozenko bedoelde. Heeft hij werkelijk de winst laten liggen?

 
Dorian Rogozenko en Dimitri
Reinderman analyseren hun partij
  Daan Brandenburg

Tsja, en zo had Djurre den Heeten de in dit geval wat twijfelachtige eer als enige vandaag een vol punt te scoren. Zoveel remises in één ronde hadden we nog niet gehad. 's Middags nog sprak de baas zelf (Jeroen voor intimi) zijn genoegen uit over het zo geringe aantal remises en de blijkbaar daaraan gekoppeld zijnde sfeer
van het toernooi. Het mocht vandaag niet zo zijn.

 
Chiel van Oosterom   Bert Kisjes en
Jeroen van den Berg

Nou, voor vandaag zit het er weer op. Morgen rustdag en voor een aantal deelnemers roept de competitieverplichting, hetzij (inter)lokaal hetzij internationaal. Zondag volgt de 6e ronde. Het wordt slecht weer dus een goede reden om eens in Wijk aan Zee te komen kijken.

Meer informatie en partijanalyses zijn te vinden op www.schakersinfo.nl. Kijk bijvoorbeeld op Wandelende koningen in Wijk aan Zee door Johan Hut.

Dennis Krassenburg
SSIJ / Paard van Ree