Cultural Village Schaaktoernooi 2013

Toernooireglement

Artikel 1.
Van toepassing zijn de FIDE-regels van het Schaakspel, met uitzondering van de hierna genoemde wijzigingen en aanvullingen.

Artikel 2.
Het speeltempo bedraagt 25 minuten per speler per partij zonder increment.

Artikel 3
De FIDE-regels voor Rapidschaak* met onvoldoende toezicht zijn van toepassing.

Artikel 4.
Een speler verliest de partij als hij meer dan 20 minuten na het tevoren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt.

Artikel 5.
Het is niet mogelijk een bye op te nemen voor een van de partijen.

Artikel 6.
Spelers die zonder bericht (vooraf) een ronde afwezig zijn, worden niet meer ingedeeld.

Artikel 7.
Wanneer een speler minder dan 5 partijen heeft gespeeld vervallen alle resultaten voor de eindstand.

Artikel 8.
Bij gelijk eindigen worden de geldprijzen gedeeld. Voor eventuele ereprijzen worden barrages (snelschaak) gehouden.

Artikel 9.
Barrages worden gespeeld volgens de “Regels voor Snelschaak met onvoldoende toezicht”. Speeltempo 2 x 5min p.p. zonder increment. Indien nodig een sudden death met wit 5 minuten en zwart 4 minuten. Zwart heeft dan voldoende aan remise.

Artikel 10.
Na de partij dient het spel opgezet in de beginstelling achtergelaten te worden.

Artikel 11.
In de speelzaal is roken niet toegestaan.

Artikel 12.
In de speelzaal is analyseren niet toegestaan.

Artikel 13.
Ieder gebruik van een mobiele telefoon en andere communicatie-apparatuur in de speelzaal is verboden. Ze mogen niet ingeschakeld zijn, ook niet in stille modus. Indien een mobiele telefoon van een speler in de speelzaal afgaat wordt zijn partij verloren verklaard.

Artikel 14.
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

* Aanhangsel A - Regels voor Rapidschaak
uit de FIDE-Regels voor het schaakspel - Officiële Nederlandse vertaling

A1  Bij ‘rapidschaak’ moeten alle zetten worden gedaan binnen een vastgestelde tijd van minimaal vijftien minuten maar minder dan zestig minuten per speler; of de toegekende tijd vermeerderd met zestigmaal de toegevoegde tijd per zet is minimaal vijftien minuten, maar minder dan zestig minuten per speler.

A2  Spelers behoeven hun zetten niet op te schrijven.

A3  Als er voldoende toezicht is (bijvoorbeeld één arbiter voor maximaal drie partijen), dan zijn de Wedstrijdregels van toepassing.

A4  Als er niet voldoende toezicht is dan zijn de Wedstrijdregels van toepassing, tenzij de volgende Regels voor Rapidschaak anders aangeven:

  1. Zodra beide spelers drie zetten hebben voltooid kan er geen claim meer ingediend worden met betrekking tot een onjuiste beginopstelling, een verkeerd geplaatst schaakbord of de instelling van de klok. In het geval van omgekeerde plaatsing van koning en dame is rokeren met deze koning niet toegestaan.
  2. De arbiter moet slechts een beslissing nemen volgens artikel 4 (Het uitvoeren van een zet) als hem dit wordt gevraagd door een of beide spelers.
  3. Een onreglementaire zet is voltooid zodra de klok van de tegenstander in gang is gebracht. Totdat de tegenstander zelf een zet heeft gedaan, heeft deze dan het recht om te claimen dat de speler een onreglementaire zet heeft voltooid. Alleen na een dergelijke claim moet de arbiter een beslissing nemen. Staan echter beide koningen schaak of is de promotie van een pion niet voltooid, dan moet de arbiter zo mogelijk ingrijpen.
  4. 1.  De vlag wordt geacht te zijn gevallen na een terechte, desbetreffende claim door een speler. De arbiter mag het vallen van de vlag niet melden, maar als beide vlaggen zijn gevallen mag hij dit wel melden.
    2.  Om de winst na tijdsoverschrijding te claimen moet betrokkene beide klokken stilzetten en de arbiter hiervan in kennis stellen. De claim wordt slechts toegewezen als de vlag van degene die claimde niet en die van zijn tegenstander wel is gevallen na het stilzetten van de klokken.
    3.  Als beide vlaggen zijn gevallen zoals beschreven in d.1 en d.2, dan moet de arbiter de partij remise verklaren.