Welkom bij de Stichting Schaakpromotie IJmond


De Stichting Schaakpromotie IJmond heeft ten doel:

  1. het bevorderen van de beoefening van het schaakspel in regio IJmond;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het organiseren van kampioenschappen, schaakwedstrijden en toernooien voor schaakverenigingen, scholen en bedrijven, zowel voor individuen als in teamverband;
  2. het organiseren van trainingen en andere activiteiten bedoeld om de beoefening van het schaakspel op een hoger peil te brengen;
  3. het organiseren van andere activiteiten en evenementen met betrekking tot de schaaksport in de ruimste zin des woords.